Navigate Up
Sign In

  

  

  

Phone: 
 
 
 
Chicago, IL  
Get Directions
Yes

 QandA Tagalog

 Kunin ang Mga Sagot na Kailangan Mo


1. Anong mga klase ang inaalok mo?      
    Nag-aalok kami ng mga klase sa:        
            Pangangalaga sa kalusugan       
            Edukasyon sa Unang Bahagi ng Pagkabata       
            Kadena ng Suplay at Teknolohiya sa Transportasyon       
      
2. Magkano ang magagastos sa mga klase?      
Ang lahat ng mga klase sa Edukasyong Pang-adulto ay libre.       
      
3. Gaano katagal ang iyong mga klase?      
Nag-aalok kami ng 16, at 8-linggong mga klase sa taglagas at tagsibol, at 12 na linggong klase sa mga semestre ng tag-init. I-click dito upang matingnan ang Akademikong Kalendaryo para sa karagdagang impormasyon      
                        
4. Mayroon bang mga klase na inaalok bilang mga hybrid na kurso?      
Bisitahin ang aming CCC web page ng mga kurso sa CCC Advanced ESL para sa mga karagdagang detalye.      
      
5. Karapat-dapat ba akong kumuha ng mga klase sa ESL/HSE prep?      
Dapat kang maging residente ng Illinois upang kumuha ng mga klase sa Edukasyong Pang-adulto. Tumatanggap kami ng lahat ng mga visa maliban sa J-1 visa.       

   
6. Saan ako maaaring kumuha ng mga klase sa ESL/HSE?      
Dahil sa pandemikong COVID-19, ang City Colleges of Chicago ay nag-aalok ng mga klase sa malayuang pag-aaral. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kampus para sa karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng email o tumawag sa 773-COLLEGE:       
 • ​DaleyAdultEd@ccc.edu
 • OHAdultEd@ccc.edu
 • KKAdultEd@ccc.edu
 • MXAdultEd@ccc.edu
 • TrumanAdultEd@ccc.edu
 • WrightAdultEd@ccc.edu
   
7. Paano ako magpaparehistro para sa mga klase?      
Dahil sa pandemikong COVID-19, ang City Colleges of Chicago ay nag-aalok ng mga klase sa malayuang pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay kumokonekta sa kanilang mga guro sa pamamagitan ng Brightspace, Zoom, email, at mga tawag sa telepono.       
Maaring mag-apply online sa: ccc.edu/adulted o makipag-ugnayan sa iyong lokal na kampus sa pamamagitan ng email para sa karagdagang impormasyon:       
 • ​DaleyAdultEd@ccc.edu
 • OHAdultEd@ccc.edu
 • KKAdultEd@ccc.edu
 • MXAdultEd@ccc.edu
 • TrumanAdultEd@ccc.edu
 • WrightAdultEd@ccc.edu
   
8. Ano ang kailangan kong gawin upang makuha ang aking sertipiko sa high school equivalency (GED® o HiSET®)?      
Dapat mong ipasa ang apat na opisyal na seksyon ng pagsubok ng GED®:       
 • ​Mga Sining sa Wika
 • Matematika
 • Agham
 • Agham Panlipunan
   
Dapat mong ipasa ang apat na opisyal na seksyon ng pagsubok ng HiSET®:       
 • ​Mga Sining sa Wika (Pagsulat / Pagbasa)
 • Matematika
 • Agham
 • Agham Panlipunan 
   
Dapat mo ring ipasa ang pagsusulit sa konstitusyon ng Illinois.       
    
9. Gaano katagal bago makuha ang aking sertipiko sa high school equivalency (GED® o HiSET®)?      
Nakasalalay ito sa iyong nakaraang mga taon ng pag-aaral at kung gaano karaming oras ang maaari mong italaga sa paghahanda para sa iyong pagsubok sa high school equivalency. Magsimula sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang online na aplikasyon dito: Aplikasyon sa Pang-adulto Ed. Kapag ikaw ay nag-apply kumpletuhin mo ang isang maikling pagsisiyasat online, at pagkatapos ay pipiliin mo ang iyong mga klase sa malayuang pag-aaral.      
                        
10. Paano ako mag-sign up upang kumuha ng aking mga pagsubok sa high school equivalency (GED® o HiSET®)?      
Ang mga opisyal na pagsusulit ay ibinibigay sa naaprubahang mga site sa pagsubok sa Illinois. Gayunpaman, dahil sa COVID-19 ang mga pagsubok sa GED at HiSET ay inaalok online. Maaari kang mag-sign up para sa opisyal na pagsusulit sa high school equivalency ng GED sa GED.com o mag-sign up para sa pagsusulit sa HiSET sa hiset.ets.org.       
                        
11. Maaari ba akong kumuha ng kurso bilang paghahanda sa high school equivalency (GED® o HiSET®) online? Maaari ba akong kumuha ng kurso bilang paghahanda sa high school equivalency (GED® o HiSET®) online?      
Oo, nag-aalok kami ng i-Pathways, isang online na paghahanda ng klase ng GED® na may higit sa 200 na mga aralin na idinisenyo upang matulungan kang makuha ang iyong digri sa high school equivalency. Dapat ay may access ka sa isang kompyuter, kumuha ng isang pagsubok sa kaalaman at makatanggap ng mga marka para maging karapat-dapat ka para sa kurso sa online (TABE ng 9.0 sa Pagbasa at 6.0 sa Matematika).      
                        
12. Maaari ba akong kumuha ng mga klaseng kredito sa kolehiyo habang naka-enrol sa mga klase sa ESL/HSE? Maaari ba akong kumuha ng mga klaseng kredito sa kolehiyo habang naka-enrol sa mga klase sa ESL/HSE?      
Oo, hinihimok namin ang lahat ng karapat-dapat na mag-aaral na mag-apply para sa aming programa sa Gateway sa City Colleges of Chicago​, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng access na kumuha ng mga kursong kredito sa kolehiyo sa isang mas mababang gastos. Upang maging karapat-dapat para sa programa, ang mga mag-aaral ay dapat makatanggap ng marka ng TABE na 9.0 o mas mataas, matagumpay na pakikipanayam sa isang miyembro ng koponan ng Edukasyong Pang-adulto (ESL/GED), makatanggap ng isang liham ng rekomendasyon mula sa isang miyembro ng guro, at kumpletuhin ang isang aplikasyon.      
                        
13. Kumuha ako ng mga kurso sa kolehiyo sa ibang bansa. Maaari ba akong makatanggap ng kredito para sa naunang gawain sa klase?      
Oo, maaari kang makatanggap ng kredito para sa kwalipikadong naunang gawain sa klase. Ang mga kredito sa kolehiyo at mga kredensyal sa edukasyon tulad ng mga transcript, diploma, o sertipiko na nakuha sa pangalawang o pagkatapos ng pangalawang antas sa labas ng Estados Unidos ay dapat suriin ng aming koponan sa mga admisyon sa kredito upang matukoy kung karapat-dapat silang ilipat para sa kredito.       
                        
14. Ano ang gagawin ko kung nawala ko ang aking Illinois High School Equivalency Certificate?      
Makipag-ugnayan sa Cook County High School Equivalency Records Office sa 312-814-4488.      
    
​​

  

  

  

  

Close
 
 
Winter Classes Start December 18
​​​​​​