Navigate Up
Sign In

  

  

  

Phone: 
 
 
 
Chicago, IL  
Get Directions
Yes

 QandA Polish

 Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz   
1. Jakie zajęcia są oferowane?          
Oferujemy następujące zajęcia:             
               Opiece zdrowotnej          
               Edukacji wczesnoszkolnej          
               Technologii łańcucha dostaw i transportu          
                             
2. Ile kosztują zajęcia?           
Wszystkie zajęcia w zakersie edukacji dla dorosłych są bezpłatne.           
                             
3. Jak długo trwają zajęcia?           
Oferujemy zajęcia 16- oraz 8-tygodniowe w semestrze jesiennym i wiosennym oraz 12-tygodniowe w semestrach letnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć kalendarz akademicki i uzyskać więcej informacji                  
         
4. Czy jakieś zajęcia są oferowane jako kursy hybrydowe?           
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową CCC zaawansowanych kursów hybrydowych ESL.           
              
5. Czy mogę uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych do ESL/HSE?           
Aby móc uczęszczać na zajęcia z edukacji dla dorosłych, musisz być mieszkańcem stanu Illinois. Przyjmujemy uczestników z każdym rodzajem wiz, z wyjątkiem wizy J-1.           
                           
6. Gdzie mogę uczęszczać na zajęcia ESL/HSE?           
W związku z pandemią COVID-19 Uczelnie miasta Chicago oferują zajęcia w formie nauczania na odległość. Skontaktuj się z lokalnym kampusem w celu uzyskania dodatkowych informacji pocztą elektroniczną lub zadzwoń pod numer 773-COLLEGE:           
 • ​DaleyAdultEd@ccc.edu
 • OHAdultEd@ccc.edu
 • KKAdultEd@ccc.edu
 • MXAdultEd@ccc.edu
 • TrumanAdultEd@ccc.edu
 • WrightAdultEd@ccc.edu  
      
7. Jak mogę zapisać się na zajęcia?           
W związku z pandemią COVID-19 Uczelnie miasta Chicago oferują zajęcia w formie nauczania na odległość. Uczniowie łączą się z wykładowcami poprzez Brightspace, Zoom, pocztę elektroniczną (e-mail) i rozmowy telefoniczne.           
Możesz aplikować online pod adresem: ccc.edu/adulted lub skontaktować się z lokalnym kampusem w celu uzyskania dodatkowych informacji poprzez e-mail:           
 • ​DaleyAdultEd@ccc.edu
 • OHAdultEd@ccc.edu
 • KKAdultEd@ccc.edu
 • MXAdultEd@ccc.edu
 • TrumanAdultEd@ccc.edu
 • WrightAdultEd@ccc.edu
      
8. Co muszę zrobić, aby uzyskać ekwiwalent świadectwa ukończenia szkoły średniej (GED® lub HiSET®)?           
Musisz zdać cztery oficjalne części testu GED®:           
 • ​Umiejętności językowe
 • Matematyka
 • Nauki przyrodnicze
 • Studia społeczne   
    
Musisz zdać cztery oficjalne części testu HiSET®:           
 • ​Umiejętności językowe (czytanie / pisanie)
 • Matematyka
 • Nauki przyrodnicze
 • Studia społeczne  
    
Musisz też zdać egzamin ze znajomości Konstytucji stanu Illinois.      

   
                    
9. Ile czasu zajmie mi uzyskanie dyplomu będącego ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej (GED® lub HiSET®)?           
Zależy to od Twoich poprzednich lat nauki i tego, ile czasu możesz poświęcić na przygotowanie się do testu będącego ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej. Zacznij od wypełnienia wniosku online znajdującego się w tym miejscu: Wniosek o przyjęcie na Edukację dla dorosłych. Po złożeniu wniosku wypełnisz krótką ankietę online, a następnie wybierzesz swoje zajęcia w trybie nauczania na odległość.           
                             
10. W jaki sposób mogę zapisać się na testy będące ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej (GED® lub HiSET®)?           
Oficjalne egzaminy są przeprowadzane w zatwierdzonych ośrodkach testowych stanu Illinois. Lecz ze względu na COVID-19 testy GED i HiSET są oferowane online. Możesz zapisać się na oficjalny egzamin GED będący ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej na GED.com lub na egzamin HiSET na hiset.ets.org.                    
           
11. Czy mogę wziąć udział w kursie przygotowawczym do ekwiwalentu świadectwa ukończenia szkoły średniej (GED® lub HiSET®) online? Czy mogę wziąć udział w kursie przygotowawczym do ekwiwalentu świadectwa ukończenia szkoły średniej (GED® lub HiSET®) online?           
Tak, oferujemy i-Pathways, internetowe zajęcia przygotowawcze do GED® obejmujace ponad 200 godzin zajęć zaprojektowanymi tak, aby pomóc Ci uzyskać dyplom będący ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej. Musisz mieć dostęp do komputera, wziąć udział w teście kwalifikacyjnym i uzyskać wyniki, które pozwolą Ci zakwalifikować się do kursu online (TABE równe 9.0 z czytania i 6.0 z matematyki).                
           
12. Czy mogę brać udział w zajęciach zaliczeniowych na studiach, będąc zapisanym na zajęcia ESL/HSE? Czy mogę brać udział w zajęciach zaliczeniowych na studiach, będąc zapisanym na zajęcia ESL/HSE?           
Tak, zachęcamy wszystkich kwalifikujących się studentów do ubiegania się udział o naszym programie Gateway to City Colleges of Chicago​, który daje studentom dostęp do kursów zaliczeniowych uczelni wyższych po obniżonych kosztach. Aby zakwalifikować się do programu, studenci muszą otrzymać ocenę TABE równą 9.0 lub wyższą, pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną z członkiem zespołu ds. edukacji dla dorosłych (ESL/GED), otrzymać list polecający od członka wydziału i wypełnić wniosek.           
                             
13. Brałem udział w kursach na poziomie uczelni wyższej w innym kraju. Czy mogę otrzymać zaliczenie za wcześniejszą edukację?           
Tak, możesz otrzymać zaliczenie za wcześniejsze wyniki w nauce. Punkty zaliczeniowe i referencje edukacyjne, takie jak odpisy, dyplomy lub świadectwa uzyskane na poziomie szkoły średniej lub policealnej poza Stanami Zjednoczonymi muszą być ocenione przez nasz zespół ds. zaliczeń, aby określić, czy kwalifikują się one do transferu w celu uzyskania zaliczenia.           
                             
14. Co mam zrobić, jeśli zgubiłem swój dyplom będący ekwiwalentem świadectwa ukończenia szkoły średniej stanu Illinois (Illinois High School Equivalency Certificate)?           
Skontaktuj się z biurem archiwum dyplomów będących ekwiwalentami świadectw ukończenia szkoły średniej hrabstwa Cook (Cook County High School Equivalency Records Office), dzwoniąc pod numer 312-814-4488.           
   
​​​​​​

  

  

  

  

Close
 
 
Winter Classes Start December 18
​​​​​​